YAŞ ÇAYA KİLO BAŞINA 13 KURUŞ DESTEK....

Yaş çay yaprağı üreterek satışını yapan ruhsatlı üreticilere, bu sene için kilogram başına 13 kuruş fark ödemesi desteği sağlanacak.
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının, Türki?ye Tarım Havzaları Üreti?m ve Destekleme Modeli?ne Göre Yaş Çay Üreticilerine 2016 Yılı Yaş Çay Ürünü Için Fark Ödemesi Desteği Yapılmasına Dair Tebliği, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Tebliğ kapsamında, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAY-KUR) tarafından kontrolleri yapılan ruhsatlı çay alanlarında, 2016 üretim sezonunda yaş çay yaprağı üreterek satanlar desteklenecek.
Üreticilere 2016 yaş çay ürünü için yaplacak fark ödemesi desteği, kilogram başına 13 kuruş olarak belirlendi.
Bakanlık, 2017 mali yılı bütçesinin ilgili harcama kaleminden, Ziraat Bankası tarafından, doğrudan üreticilere ödeme yapılmak üzere ÇAY-KUR’a kaynak aktaracak. Tebliğin uygulanmasıyla ilgili olarak üstlendiği hizmetlerden dolayı üreticilere ödenen destek tutarının yüzde 0,1’i oranında hizmet komisyonu ÇAY-KUR’a, yüzde 0,2’si oranında hizmet komisyonu ise bankaya Bakanlık tarafından ayrıca ödenecek.
Ödemeler, ÇAY-KUR’a kaynak aktarılmasını müteakip, ruhsatlı üreticilerin kayıtlı olduğu ÇAY-KUR fabrikalarının anlaşmalı olduğu bankalardaki üretici adına önceden açılmış bulunan hesaplara aktarılacak.
Ruhsatlı üretici olup yaş çay ürünü destekleme ödemelerinden faydalanmak için kamu ve/veya özel sektör işletmelerine başvuruda bulunan ve 2016 üretim sezonunda da üreticiliği devam eden ruhsatlı üreticilerin belgeleri, 2016 fark ödemesi desteği için de geçerli olacak.
Kamu ve özel sektör işletmeleri tarafından, bu üreticilere 2016 üretim sezonunda sattıkları yaş çay miktarı üzerinden, üretici başvurusu olmaksızın 2016 fark ödemesi desteği düzenlenecek. Ancak kamu veya özel sektör işletmelerine 2016 üretim sezonunda sattıkları yaş çay nedeniyle, bu fark ödemesi desteğinden ilk defa yararlanmak isteyenlerle bu yıl farklı özel sektör işletmelerine yaş çay satan ruhsatlı üreticiler, 23 Aralık 2016 tarihi mesai bitimine kadar çiftçi belgesi ve başvuru dilekçesiyle birlikte yaş çay sattıkları işletmelere başvuracak.