pendik escort

Rize Emniyetinde Bir Çok İsim Başka İllere Atandı

T.C. İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı­na bağlı Em­ni­yet Genel Mü­dür­lü­ğü bün­ye­sin­de ya­pı­lan en son “tayin ve ata­ma­lar” so­nu­cun­da Rize’de görev yapan 9 üst düzey Em­ni­yet­çi­nin ta­yin­le­ri­nin çık­tı­ğı öğ­re­nil­di.Yet­ki­li ve et­ki­li isim­ler­den edi­ni­len bil­gi­le­re göre söz ko­nu­su bu “tayin ve ata­ma­lar” şu şe­kil­de ger­çek­leş­ti­ril­di.

Rize Emniyetinde Bir Çok İsim Başka İllere Atandı
Haber:Faik Bakoğlu

2. SINIF EMNİYET MÜ­DÜR­LÜ­ĞÜ­BE TERFİ EDEN NAHİT KA­RA­KAŞ İL EMNİYET MÜDÜR YAR­DIM­CI­LI­ĞI­NA ASA­LE­TEN ATAN­DI

3. Sı­nıf­dan 2. sınıf Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü­ne terfi eden Nahit KA­RA­KAŞ ve­ka­le­ten yü­rüt­tü­ğü Rize İl Em­ni­yet Müdür Yar­dım­cı­lı­ğı­na bu kez asa­le­ten atan­dı.

SOS­YAL HİZMET­LER MÜ­DÜ­RÜ MÜGE TUR­ŞU­CU SİNOP’A ATAN­DI

Rize İl Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü­nün “se­vi­len ve ba­şa­rı­lı” Sos­yal Hiz­met­ler Şube Mü­dü­rü Müge TURŞU’da Sinop’a atan­dı.

53’den 57’ye ata­nan Müge TUR­ŞU­CU’nun escort bayan bodrum Polis Me­mu­ru olan eşide eş du­ru­mun­dan Rize’den Sinop’a atan­dı.

İL EMNİYET MÜDÜR YAR­DIM­CI­LA­RIN­DAN OKTAY ÇELİK’DE ADANA POLİS OKU­LU­NA TAYİN OLDU

Rize İl Em­ni­yet Mü­dü­rü Adem ÇA­KI­CI’nın yar­dım­cı­la­rın­dan Oktay ÇELİK’de Adana Polis Oku­lu­na Öğ­ret­men Em­ni­yet Mü­dü­rü ola­rak atan­dı.

PER­SO­NEL MÜ­DÜ­RÜ HARUN KÖK­DEMİR SAM­SUN’A ATAN­DI

Rize İl Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü’nün Per­so­nel Mü­dü­rü Harun KÖK­DEMİR’de Sam­sun’a Silah Ruh­sat Şu­be­si Mü­dür­lü­ğü­ne ata­nan isim oldu.
Esas kad­ro­su Em­ni­yet Amiri olan Harun KÖK­DEMİR Sam­sun’daki gö­re­vi­ni Rize’deki gibi “ve­ka­le­ten” yü­rü­te­ce­ği­de öğ­re­nil­di.

ASAYİŞ ŞUBE MÜ­DÜ­RÜ SEL­ÇUK ALDEMİR MERSİN’E ATA­NAN İSİM OLDU

Rize’nin “se­vi­len ve ba­şa­rı­lı” Asa­yiş Şube Mü­dü­rü olan Sel­çuk ALDEMİR’de bu escort bayan son “tayin ve ata­ma­lar” ne­ti­ce­sin­de Mer­sin’e atan­dı.
Bir çok ba­şa­rı­la­ra ve ilk­le­re imza atan Sel­çık ALDEMİR’in bu ta­yi­ni’ni en az bir yıl süre ile er­te­le­ne­ce­ği­de bil­di­ril­di.

3. SINIF EMNİYET MÜ­DÜ­RÜ MEH­MET KAM­BUR KONYA’YA, 4 .SINIF EMNİYET MÜ­DÜ­RÜ MEH­MET ŞEVKİ MEŞE SAM­SUN’A VE 3. SINIF EMNİYET MÜ­DÜ­RÜ TANER EKŞİ’DE KA­RA­BÜK’E TAYİN OL­DU­LAR

Bu arada Asa­yiş Şube Mü­dü­rü iken bu gö­re­vin­den alı­na­rak Birim Amiri em­ri­ne Araş­tır­ma­cı ola­rak ve­ri­len Meh­met KAN­BUR’un tayin’nin mem­le­ke­ti Konya’ya çık­ma­sı­da dik­kat çekti.
İstan­bul’a tayin is­te­yen 3. sınıf Em­ni­yet Mü­dü­rü Meh­met KAM­BUR’a Rize Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan em­ri­ne özel bir araç ve­ril­me­si ve bu aracı özel iş­le­ri ve özel ko­nuk­la­rı için kul­lan­ma­sı için ge­rek­li olan ben­zi­nin bile Rize Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan ve­ril­di­ği id­di­ası üze­ri­ne Mü­fet­tiş­ler olaya el koy­muş­lar­dı.
3. sınıf Em­ni­yet Mü­dü­rü ola­rak Rize’de görev yapan Taner EKŞİ’de bu son ta­yin­le­rin ar­dın­dan Ka­ra­bük’e ata­nan isim oldu.
4. sınıf Em­ni­yet Mü­dü­rü Meh­met Şevki MEŞE’de Sam­sun’a atan­dı.
53’den 55’e ata­nan Meh­met Şevki MEŞE 7 Ha­zi­ran se­çim­le­ri için Bursa’dan AK Par­ti­den Aday Adayı olmuş ve Aday ola­ma­yın­ca­da Rize’deki eski gö­re­vi­ne iade edil­miş­ti.
MEŞE o dönem çe­şit­li Basın ku­ru­luş­la­rı­na gön­der­di­ği mesaj ve açık­la­ma­la­rıy­la­da dik­kat çeken isim­le­rin ba­şın­da ol­muş­tu.
Em­ni­yet Amiri Selim ÇAKI’da Bin­göl’e tayin escort ankara olan üst düzey isim oldu.

LOJİSTİK ŞUBE MÜ­DÜ­RÜ ALİ BA­CA­CI YENİDEN RİZE’YE ATAN­DI

Lo­jis­tik Şu­be­si­nin “se­vi­len ve ba­şa­rı­lı” Şube Mü­dü­rü Ali BA­CA­CI’nın Rize’de görev sü­re­si­nin son er­me­si­ne kar­şın ye­ni­den Rize’ye atan­dı.
Rize’de Polis Me­mu­ru ola­rak­da görev yapan Ti­re­bo­lu’lu hem­şe­ri­miz Ali BA­CA­CI 5 yıl ön­ce­de Trab­zon’dan Rize’ye 2. kez ve Em­ni­yet Ami­ri­ci ola­rak atan­mış­tı.

AR­DE­ŞEN İLÇE EMNİYET MÜ­DÜ­RÜ HAZİM GÜMÜŞ’DE İSTAN­BUL’A ATAN­DI

Bu arada Ar­de­şen İlçesi Em­ni­yet Mü­dü­rü Hazim GÜMÜŞ’de ba­şa­rı­lı ça­lış­ma­la­rı­nın ödü­lü­nü gö­re­rek İstan­bul’a ata­nan isim­ler ker­va­nı­na dahil oldu.

BU ARADA RİZE’YE ÇEŞİTLİ İLLER­DEN 9 ÜST DÜZEY EMNİYETÇİDE GE­LECEK…

Öte yan­dan bu son ta­yin­ler so­nu­cun­da Rize’den ay­rı­la­cak olan 9 üst düzey Em­ni­yet­çi’nin ye­ri­ne­de aynı sa­yı­da çe­şit­li il­ler­den Em­ni­yet­çi’nin gel­me­si­de bek­le­ni­yor.
Polis okul­la­rın­dan yeni mezun olan 70 ci­va­rın­da da Polis Me­mu­ru adayı’nın Rize’ye atan­dık­la­rı­da öğ­re­nil­di. 

haber:Faik Bakoğlu
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner411

banner412

banner408banner409