pendik escort

Yetkililer Sesimizi Duydu Menderes Bulvarı ve Trafikte Bir Dizi Önlem Alınacak

Rize valisi Nurullah Çakır başkanlığında “Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi Eylem Planı” doğrultusunda toplanıldı. İşte alınan kararlar.

Yetkililer Sesimizi Duydu Menderes Bulvarı ve Trafikte Bir Dizi Önlem Alınacak

 KARARIN KONUSU :

 

    Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı Koordinasyon Kurulu, ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından “Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi Eylem Planı” doğrultusunda yapılması planlanan faaliyetleri değerlendirmek üzere toplanmıştır.

 

KARAR

 

    Valimiz Nurullah ÇAKIR başkanlığında, yukarıda sayılan yetkililerin katılımıyla toplanan Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı Koordinasyon Kurulu gündemde yer alan konular değerlendirilmiştir. Bu kapsamda;

 

1-) İl geneli 2013 yılı (ilk 4 ayı) istastiki verilerine göre tescilli araç sayısı 57159, kayıtlı sürücü sayısı 107140’tir. İl geneli trafik personeli (Jandarma personeli hariç) sayısı ise 145 dir. Bu araç ve sürücü sayısının ortalama her yıl % 8 ila % 10 arasında artışı ve trafik güvenliği eylem planı çerçevesinde trafik kazalarında ölüm oranın % 50 aşağıya çekme çabası düşünüldüğünde trafik personeli ve araç sayısının yetersiz kalacağı görülmektedir. Bu sebeple trafik personeli sayısının artırılmasına, trafikte hizmetlerinde çalışmanın daha cazip hale getirilerek trafik hizmetlerinde çalışacak personel yönlendirilmesi yapılmasına,

 

2-) İl merkezinde Adnan Menderes Bulvarı üzerinde yaya kaldırımı üzerinde işyerlerine, alış veriş merkezlerine, apartman sakinlerine ait çok sayıda araç bulunduğundan, yayalar kendilerine ait kaldırımları kullanılamamakta trafik güvenliği olumsuz etkilenmektedir. 

Bu sebeple Liman Kavşağından-Paketleme Kavşağına kadar kaldırım üzerinde bulunan araçların Belediye Başkanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılacak ortak çalışma neticesi kaldırılmasına, oto galeri ve alışveriş merkezi gibi işyerlerine ait araçların ise Rize Belediye Başkanlığınca değerlendirilerek gerekli tedbirlerin alınmasına,

 

3-)  İlimizde meydana gelen trafik kazalarının % 50’sinin, Adnan Menderes Bulvarı üzerinde olması, bu kazaların çoğunun yayaya çarpma şeklinde oluşması, yolun iki yönlü olması nedeniyle karşıdan karşıya geçişin zorlaştığı, toplu taşıma araçlarının özellikle paketleme kavşağından merkez istikametine yolcuların indi-bindi yapmalarını trafik güvenliğini olumsuz etkilediği,

Ayrıca Adnan Menderes Bulvarının 4 km’lik kısmında 47 noktadan giriş çıkış olması yaya ve araç trafiğini de olumsuz yönde etkilemektedir. Bu sebeple Adnan Menderes Bulvarı üzerinde Rize Belediye Başkanlığınca trafik düzenlemesi yapılmasına,  yolcu taşımacılığı yapan araçların bu güzergâhtan uzaklaştırılması ve trafikte daha etkin denetimin yapılması için Elektronik Denetleme Sisteminin bir an önce kurularak faaliyete başlanılması için Rize Belediye Başkanlığınca çalışma başlatılmasına,

 

4-)  R. Tayyip Erdoğan Eğitim Araştırma Hastanesi çevresinde halen yaklaşık (350) araçlık park yeri bulunmaktadır, özellikle hafta içi yüzlerce vatandaşımız hastane bölgesini yoğun şekilde kullanması sebebiyle otopark yetersiz kalmakta, hastane istikametine giden tüm yollar araç parkı nedeniyle gelişi güzel işgal edilmektedir. Ayrıca hastane hattında faaliyet gösteren M plakalı minibüslerin hastane çevresinde düzensiz olarak bekleme yapmalarından dolayı yoğunluk daha da artmaktadır. Bu sebeple Rize Belediye Başkanlığı, Karayolları 103. Şube Şefliği ve İl Sağlık Müdürlüğü sorunun çözümü için çalışma başlatmasına,

 

5-) İl Merkezinde yaya yoğunluğu olan noktalarda yayalar, yaya geçitlerini kullanmadan gelişi güzel karşıdan karşıya geçtiğinden (Akbank Kavşağı, Kurtuluş Kavşağı vb.) yaya ve araç güvenliğini olumsuz yönde etkilenmektedir. Bu sebeple Yaya yoğunluğu bulunan noktaların tespit edilerek, Belediye başkanlığınca modern fiziki bariyerlerin yerleştirilerek yayaların yaya geçitlerine yönlendirilmelerine, yükseltilmiş yaya geçitlerinin yapılmasına,

 

6-) İlimizde araç sayısındaki belirgin artıştan dolayı otopark sayıları yetersiz kalmakta, bu durum da park sorununu tetiklemektedir. İlimizde otopark sorunun çözümü için Rize Belediye Başkanlığınca başlatılan çalışmaların durumu; belediye başkanlığınca değerlendirilmesine

 

7-) Karadeniz Sahil Yolunda yağmurlu havalarda yolda su birikintileri oluşmakta bu durum can ve mal güvenliğini olumsuz yönde etkilemektedir. Bu sebeple gerekli önlemlerin alınarak Karayolları 103. Şube Şefliğince çalışma başlatılmasına,

 

8-) İlimizde araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu noktaların tespiti yapılarak akan trafiği sakinleştirmek için standartlara uygun yükseltilmiş yaya geçitleri, hız azaltıcı fiziki engellerin yapılmasının öneminin hatırlatılmasına bir kez daha ihtiyaç duyulmuştur.

 

9-) Okul Servis Taşımacılığı yapan araçlar için bir an evvel ilimizde S plaka uygulamasına geçilerek servis taşımacılığı yapan araçlara bir düzen getirilmelidir. Bu sebeple İlimizde S plaka uygulamasına geçilmesi için çalışma başlatılmasına,

 

10-) İl Emniyet Müdürlüğünce trafik kazalarının en aza indirgenmesi, sağlıklı trafik düzenin sağlanması, trafik kültürünün geliştirilmesi ve bilinçlendirilmesi amacıyla kampanya ve bilgilendirme çalışmaları yapılmaktadır. Yapılan kampanya ve bilgilendirme çalışmaları trafik güvenliğine büyük yarar sağlamıştır. Emniyet Kemeri Kullanımı, Hız Kurallarına riayet ve diğer trafik kurallarına uymada belirgin bir artışın olduğu, vatandaşlarımızın yapılan çalışmalardan memnun oldukları, benzer faaliyetlerin devamının olması gerektiği şeklindeki düşünceleri tespit edilmiştir. Kampanya çalışmalarının trafik haftası ile sınırlandırılmadan yıl boyu yapılması gereken bir çalışma olduğu, bilgilendirme çalışmaları için maddi kaynak sağlanmasının önemine vurgu yapılmış, yerel imkânlardan faydalanılması değerlendirilmiştir.

 Ayrıca Trafik hizmetlerinde görev yapan personelin moral ve motivasyonunun artırılması, performanslarının daha üst seviyeye çıkarılarak, personelin daha verimli ve daha etkin hizmet vermesi adına başarı belgesi, taltif vb. ödüllendirmelerin yapılmasına,

  

11-) Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı ile ilgili kurumların sorumlulukları;

 

RİZE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

1-) Trafik güvenliğine ilişkin risk ve tehlikeleri en aza indirebilmek amacıyla altyapı çalışmalarında, yol güvenliği standartlarına uygun; inşaat, imalat ve geometrik düzenlemeler geliştirilerek uygulanması

 

2-) Trafik yönetiminde, akıllı ulaşım sistemlerinden azami ölçüde yararlanılması.

 

3-) Yaya güvenliği için, yeterli sayıda kolay ulaşılabilinir, hemzemin geçitler yapılarak, yayaların yaya geçitlerine yönlendirilmesi çalışmalarının sağlanması.

 

4-) Şehirlerde yaşam kalitesini artırmak amacıyla; “imar planlarında” ve yol yapımında yeterli yaya ve bisiklet yolunun ayrılması.

 

5-) Kaldırım ve yollarda özürlü vatandaşların erişimini ve rahat dolaşımını sağlamak amacıyla yaya geçitlerinin hemzemin, üst geçitlerin asansörlü şekilde yapılması

 

6-) Trafik denetimlerinde etkinliği artırmak, kural ihlalinin delillendirilerek asılsız iddiaları ortadan kaldırmak amacıyla, Trafik Elektronik Denetim Sisteminin (TEDES) 2020 yılına kadar kurularak etkin olarak işletilmesinin sağlanması.

 

7-) Kaza riskini en aza indirmek amacıyla yolun bakım ve onarım çalışması bulunan yerlerde, Yönetmelik hükümlerine uygun tedbirlerin alınması.

8-) İmar kanununa ve otopark yönetmeliğine aykırı yapılaşmaların önlenmesi 

Yapılacak cadde ve sokak düzenlemelerinde yolun her kesitine,        (yaya kaldırımı,  trafik şeridi, bisiklet yolu, yaya geçidi, duran taşıt cebi, toplu taşım durakları) fonksiyon olarak fiziki tanımlama getirilmesi ve yasaklanan veya imkan verilen taşıt hareketleri levha ve çizgilerin yanı sıra fiziki düzenlemeler ile de belirgin hale getirilmesi.

 

İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ / İL JANDARMA KOMUTANLIĞI

 

a. Yol kullanıcılarına trafik kurallarına uyma tutum ve alışkanlığı kazandırmak amacıyla, sürücü ve yaya eğitim seminerlerinin düzenlenmesi.

 

b. Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi ve Eylem Planı ile 2020 yılına kadar trafik kazası sonucu meydana gelen ölümlerin %50 oranında azaltılması yönelik olarak;

 

Hız,

Emniyet Kemeri,

Ağır Taşıt,

Alkol, Uyuşturucu,

Motosiklet/Kask,

Trafik Işık/İşaret,

Cep Telefonu,

Tarım araçlarının denetiminin yapılması.

Geçiş üstünlüğü sağlayan ışık ve sesli uyarı cihazlarının amaç dışı kullanımının denetlenmesi.

Fahri trafik müfettişleri uygulaması ile denetimin etkinliğinin artırılması.

Trafik polisi dışında diğer polislere de trafik suçu tespit yetkisinin uygulanması

RTE ÜNİVERSİTESİ

 

    Üniversite bünyesinde Karayolu Trafik güvenliği ile ilgili meslek yüksekokullarının, lisans ve lisansüstü programlarında konuya ilişkin müfredat belirlenmesi,

 

    Şehir içinde yaşanan ulaşım sorununun çözümünde akademik desteğin sağlanması.

 

    Trafik güvenliğini sağlanması için ihtiyaç duyulan bilimsel verilerin ölçülmesi ve analizinin yapılması. 

 

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

 

    Bütün öğrencilerin trafikte; yaya, yolcu ve bisiklet sürücüsü olarak bilinçli yol kullanıcısı olmalarını sağlayıcı eğitim programları ile yetişkin eğitimini de kapsayıcı yaşam boyu öğrenme programlarının hayata geçirilmesi için;

 

Okul öncesi eğitimlerde etkinlikler şeklinde,

İlköğretimde “Trafik Güvenliği” dersi kapsamında 5.sınıflara,

Ortaöğretimde “Trafik ve İlk yardım” dersi kapsamında12. sınıflara,

Okullarda trafikle ilgili sosyal kulüpler ile,

Gezici trafik eğitim aracı ile 2015 yılına kadar öğrencilerin %75 ine, öğretmen, veli ve servis şoförlerinin %50 sine trafik bilincinin kazandırılması için trafik ve ilk yardım eğitiminin verilmesi için gerekli çalışmaların yapılması.

Sürücü kurslarının direksiyon ve teorik eğitiminde kalitede artış sağlanması için yoğun şekilde denetlenmesi.

Sürücü kurslarında verilen sürücü eğitimlerinde ulaşabilirliği sınırlı olan dezavantajlı (özürlü/yaşlı/çocuk) grupların hakları konusunda bilincin artırılması yönelik eğitimin artırılması.

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

 

    İlk yardım eğitiminin artırılarak yaygınlaştırılması.

 

    Ülke geleninde acil sağlık çağrılarında vakaya ulaşım kent merkezinde ilk 10 dakikada %94, kırsalda ise ilk 30 dakikada %96 dır.

 

    2015 yılında her iki vakada da ulaşım oranı  %97 olarak hedeflendiğinden çalışmaların bu yönde yapılması.

 

    Trafik kazaları sonrasında kazazedelerin hızlı bir şekilde tıbbi müdahale ve nakillerinin sağlanabilmesi amacıyla karayolu ile entegreli ambulans helikopterler için iniş ve kalkış alanları ve İlçelerde heliportların oluşturulması.

 

İL MÜFTÜLÜĞÜ

 

    Trafik kazası sonucu meydana gelen maddi ve manevi kayıpları azaltmak amacıyla toplumsal farkındalık oluşturmaya yönelik çalışmaların yapılması.

 

İL MAHALLİ İDARELER MÜDÜRLÜĞÜ

 

    Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı Koordinasyon Kurulunda; İl özel İdaresi, Belediyeler, Köyler ve Birlikleri ilgilendiren konularda koordinasyonun sağlanması.

 

BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

 

a.  Araç aksam ve üreticilerinin denetimi

 

b. Şehir içinde toplu taşım araçlarının engellilerin erişebilirlik standartlarına uygunluğunun sağlanması.

 

c. Piyasa denetimi ve gözetimi 

 

İL ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

 

    Trafikte gürültü kirliliğinin önlenmesi için gerekli çalışmalar yapılması.

 

    Şehirde yaşam kalitesini artırmak ve atmosfere emisyon salınımını azaltmak amacıyla denetimlerin artırılması.

 

ŞOFÖRLER OTOMOBİLCİLER VE ESNAF ODASI

 

    Şoför esnafına yapılacak eğitim faaliyetlerine katılımın sağlanması, kurulumuzun almış olduğu kararların toplu taşıma hizmetlerinde faaliyet gösteren tüm sürücülere duyurulması, şoför esnafının bilinçlendirilmesi farkındalığın artırılması,

 

KARAYOLLARI 103. ŞUBE ŞEFLİĞİ

 

    İlimiz genelinde kendi sorumluluk alanları içerisinde kalan yol ,köprü ve üst geçitlerle eksikliklerin  tespit edilmesi, yaya geçidi, sinyalizasyon, trafik işaret ve işaretçileri ilgili yapılacak çalışmalarda özellikle İl emniyet müdürlüğü ile  koordine olunması  

   

İL BASIN HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

 

    Yapılacak çalışmaların ve kurulumuzun almış olduğu kararların halka duyurulmasının sağlanmasına   

 

DİĞER KURUMLAR 

 

    Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü eylem planı ile ilgili kendileri kurumları açısından çalışmalarda bulunmalarına, 21/05/2013 tarihinde oy birliği ile karar verilmiştir.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner411

banner412

banner408banner409